0731-85050927

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်းနံပါတ်:0731-85050927

လိပ်စာ:Yuhua ခရိုင်, ဗဟိုစတုရန်း၏ဆိုက်ရောက်

ဟူနန်တောင်ပိုင်းစက်မှုဇုန် Co. , Ltd ကို Global
ဖုန်းနံပါတ်: 0731-85050927
နေရပ်လိပ်စာ: Yuhua ခရိုင်, ဗဟိုစတုရန်း၏ဆိုက်ရောက်

3