0731-85050927

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်းနံပါတ်:0731-85050927

လိပ်စာ:Yuhua ခရိုင်, ဗဟိုစတုရန်း၏ဆိုက်ရောက်

ကမ္တာ့အကြောင်း ကုမ္ပဏီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

နေအိမ်>ကမ္တာ့အကြောင်း>ကုမ္ပဏီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

  • ကြွင်းသောအရာဧရိယာ

  • လူ့အရင်းအမြစ်

  • ခေါင်းဆောင်မှုရုံးများ

  • ဧည့်ခံဧရိယာ

  • ညီလာခံ ROOM တွင်

  • အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ

  • ဘဏ္ဍာရေး

  • Office ကိုဧရိယာ